Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Home > Supliment > Supliment 2015

LIV - 2015 - Anuarul Institutului de Istorie "G. Baritiu" - SUPLIMENT

Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania


Edited by
Susana Andea
Adinel Ciprian Dincă

This work was supported by grant of Ministry of National Education CNCS-UEFISCDI
Nr. PN-II-2012-4-0579

Foreword
Susana ANDEA
PDF
9-10
ÎNTRE ORALITATE şI SCRISPagini
Zis şi scris: oralitate şi scriere în testamente
Mária Lupescu MAKÓ
PDF
rezumat
13-31
Notaries Public in Transylvania in Late Medieval Transylvania. Prerequisites for the Reception of a Legal Institution
Adinel DINCĂ
PDF
rezumat
33-47
Scripta mechanicorum: Craftsmen and Writing Praxis in Medieval Transylvania (15th -16th Centuries) – Preliminary Considerations
Lidia GROSS
PDF
rezumat
49-65
The Late Medieval Churchwarden's Accounts of Sibiu / Hermannstadt (1505-1511)
SIMON Zsolt
PDF
rezumat
67-87
DE LA SCRIEREA MONUMENTALĂ LA SCRISUL DE AZIPagini
Epigraphic Scripts from Romanesque to Early Renaissance in Medieval and Pre-modern Transylvania
Ioan ALBU
PDF
rezumat
91-117
Scris şi public în Transilvania Evului Mediu târziu. Câteva exemple de scriere monumentală pe retabluri şi semnificaţiile lor
Ciprian FIREA
PDF
rezumat
119-128
Practici actuale ale scrisului şi comunicării orale în sfera Istoriei
Adriana BOGDAN
PDF
rezumat
129-140
SEMANTICA CUVINTELOR SCRISEPagini
How Romanians Say It, in the People’s Words: Local Onomastics and Toponymy in Latin Transylvanian Documents
Ioan-Aurel POP
PDF
rezumat
143-155
Despre semnificaţia termenului „desertum” in documentul referitor la Prepozitura saşilor emis de cardinalul Grigore de Sancta Maria in Portico Octaviae
Şerban TURCUŞ
PDF
rezumat
157-174
Rumänische Texte mit lateinischen Buchstaben und ungarischer Orthographie geschrieben aus den XVI-XVIII. Jahrhunderten
NAGY Levente
PDF
rezumat
175-183
Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries
Neven ISAILOVIC, Aleksandar KRSTIC
PDF
rezumat
185-195
EDUCAŢIE ŞI ASCENSIUNE SOCIALĂPagini
Educaţie universitară şi ascensiune socială în Transilvania Evului Mediu târziu
Konrad GÜNDISCH
PDF
rezumat
199-206
Considerations Regarding the Intellectual Background of the Bishops of Oradea in the Middle Ages up to the Year 1526
Răzvan Mihai NEAGU
PDF
rezumat
207-219
Einige Aspekte bezüglich des Schreibens in Maramarosch in 15.-17 Jahrhunderten
Livia ARDELEAN
PDF
rezumat
221-238
Rolul scrisului în viaţa vicecancelarului Kálnoki Sámuel
PAPP Kinga
PDF
rezumat
239-247
16th and 17th Century Czech and Slovak Books from the Collection of Viennese Cardinal Migazzi
Andreea MÂRZA
PDF
rezumat
249-260
CANCELARIA PRINCIARĂ ŞI PRACTICA SCRISULUIPagini
Formulary and Chancery Practice in Transylvania during Michael the Brave’s Reign (1599-1600)
Avram ANDEA
PDF
rezumat
263-280
Literacy in the Service of Diplomacy: Transylvanian Emissaries, Translators and Scribes at the Ottoman Porte during the Reign of Michael Apafi I
Anton DÖRNER
PDF
rezumat
281-293
Cancelaria princiară şi cariera de procurator în Transilvania la sfârşitul secolului XVI
PAKÓ László
PDF
rezumat
295-315
Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania (16th -17th Centuries)
Susana ANDEA
PDF
rezumat
317-333
Hârtia în Cancelaria princiară a Transilvaniei. Câteva aspecte privind filigranele
Mirela CĂRĂBINEANU
PDF
rezumat
335-361
SCRISUL ÎN VIAŢA COTIDIANĂPagini
Literacy, Performance and Memory: the Áldomás (Trankopfer) in Medieval and Early Modern Hungary and Transylvania
Martyn RADY
PDF
rezumat
365-375
Nobility and Written Culture in the South-Western Borderland of the Principality of Transylvania
Adrian MAGINA
PDF
rezumat
377-388
Rural Literacy in 17th Century Transylvania. The Case of Cluj-Mănăștur
Livia MAGINA
PDF
rezumat
389-398
Merchants from Iaşi and their Trade with Transylvania in Documents between the 17th–18th Centuries
Marius CHELCU
PDF
rezumat
399-407
Villains at the Border between Moldova and Transylvania in Romanian Acts from the 17th Century
Cătălina CHELCU
PDF
rezumat
409-420

Go TOP