Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Recenzarea articolelorLucrările propuse spre publicare în Anuar sunt supuse unui proces de evaluare şi selecţie din punct de vedere al calităţii şi standardelor ştiinţifice.
Fiind publicată sub egida Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române, revista promovează publicarea rezultatelor cercetării pentru membrii institutului, dar încurajează deopotrivă publicarea materialelor tuturor membrilor comunităţii ştiinţifice a istoricilor din ţară şi din străinătate.
Procesul de evaluare al textelor trimise are la bază mai multe etape, dintre care cea mai importantă o constituie sistemul de peer review. Acesta are la bază principiile acceptate la nivel European: excelenţă, imparţialitate, transparenţă, eficienţă, confidenţialitate, etica cercetării, responsabilitate pentru calitatea muncii, evitarea conflictului de interese.
Sistemul uzitat de către revistă este double-blind review, în care pentru evaluatori nu este cunoscută identitatea aplicantului şi viceversa. Sistemul de evaluare respectă fazele principale obligatorii aşa cum sunt acestea elaborate de European Science Foundation şi prezentate în European Peer Review Guide.
Sunt astfel respectate cu stricteţe următoarele elemente: faza pregătitoare în care se discută calendarul, tematica numărului ce urmează a fi publicat; urmează faza de Call for Papers anunţată public pe site-ul revistei şi pe alte situri de specialitate destinate comunităţii academice cu preocupări de profil. Urmează procesarea aplicaţiilor, selectarea evaluatorilor în funcţie de lucrările trimise, operaţiune realizată de board-ul editorial; se trece apoi la evaluarea propriu-zisă sub forma peer review-ului. Evaluarea materialelor trimise se face pe baza unei fişe-barem dinainte stabilită şi aplicată uniform tuturor articolelor şi studiilor, dar aceasta se poate adapta specificului tematic, păstrându-se însă indicatorii principali.
Recenzorii sunt, de obicei membrii Comitetului ştiinţific al revistei, iar în anumite cazuri când situaţia unui conflict de interese sau specificul unei tematici o impune, se apelează la specialişti din alte centre de cercetare şi universităţi din ţară şi străinătate. Decizia de aranjare a materialelor publicabile, procesul de pregătire al revistei pentru tipar este următoarea etapă obligatorie în politica staff-ului editorial. Colegiului de redacţie îi aparţine ordinea de aranjare a materialelor şi întocmirea cuprinsului. Toate aceste decizii sunt supuse şi discuţiei consiliului ştiinţific al Institutului.
Evaluatorii sunt specialişti consacraţi în domeniile de specialitate în care se încadrează temele propuse spre publicare, aşa cum o relevă lista membrilor Comitetului ştiinţific, care poate fi consultată aici.

Formularul de evaluare pentru referenţi poate fi descărcat de aici.