Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Etica publicăriiColegiul de redacție al Anuarului decide asupra articolelor care urmează să fie publicate. În procesul de evaluare a articolelor propuse spre publicare, Colegiul de redacție va avea în vedere doar conținutul intelectual al materialelor, fără a fi influențați de alte elemente precum rasă, sex, orientare sexuală, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau orientare politică a autorilor. Editorii vor respinge de la publicare orice material cu conținut potențial defăimător, suspecte de plagiat sau care încalcă prevederile legale în vigoare referitoare la copyright.

Confidențialitatea articolelor este păstrată până la publicare. În situația în care editorii decid că un articol nu va fi publicat, manuscrisul nu va fi folosit în alte scopuri fără consimțământul scris al autorului. Referenții Anuarului sprijină redacția revistei în luarea deciziei de publicare a unui manuscris. Referenții pot contribui, prin sugestiile făcute autorilor, la îmbunătățirea materialelor propuse pentru publicare. În vederea atingerii acestui scop, referenții vor evalua în mod obiectiv manuscrisele trimise de autori şi îşi vor prezenta într-o manieră clară punctul de vedere asupra materialelor în fișa de evaluare standard a revistei care le va fi pusă la dispoziție. Referenții sunt obligați să trateze materialele primite spre evaluare drept confidențiale. Comunicarea privind articolele propuse spre publicare se va face exclusiv între referenți şi colegiul de redacție.

Autorii care trimit manuscrise Anuarului îşi vor redacta lucrările în conformitate cu normele de publicare ale revistei. Autorii trebuie să se asigure că manuscrisele lor sunt integral originale, iar în cazul utilizării lucrărilor altor autori, acestea vor fi citate corespunzător. Orice suspiciune de plagiat va fi urmată automat de respingerea manuscrisului. Autorii nu vor propune spre publicare materiale care au mai fost publicate în alte reviste sau volume. Încercarea de a publica acelaşi material în mai multe reviste constituie comportament neetic şi neştiințific. Autorul este obligat ca în cazul în care descoperă o greşeală semnificativă în textul său, să anunțe redacția revistei şi să coopereze cu aceasta în vedere corectării materialului. Problemele legate de materiale sub copyright aflate in textul manuscrisului trimis la redacție sunt rezolvate de autori înainte de predarea manuscrisului.