Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Indexări BDI


Anuarul Institutului de Istorie "George Barţiu" din Cluj-Napoca
al Academiei Române este indexat în următoarele baze de date internaţionale:C.E.E.O.L. - Central and Eastern European Online Library

EBSCO Publishing

ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences