Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Home > Supliment > Supliment 2019

LVIII - 2019 - Anuarul Institutului de Istorie "G. Baritiu" - SUPLIMENT

CULTURĂ SCRISĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XIII-XIX


Editor
Susana Andea

Nota editorului
Susana ANDEA
PDF
7-8
SCRIERE ȘI ORALITATEPagini
Lingua franca – lingua materna. Limbi și comunități în orașele medievale din Transilvania
Maria LUPESCU MAKÓ
PDF
rezumat
11-31
Aspecte privind scrierea epistolară din Transilvania (sec. XIV-XVII)
Susana ANDEA
PDF
rezumat
33-55
Accepțiunile termenului de registrum în Transilvania secolului al XIV-lea
Mihai OLARU
PDF
rezumat
57-66
„Și era un oștean vrednic de cinste, pe nume Chanadin […]”. Strategii literare bizantine în Transilvania secolului al XI-lea
Alexandru Cristian ENESCU
PDF
rezumat
67-92
BISERICĂ ȘI SOCIETATEPagini
Susținerea studiilor universitare în Transilvania la începuturile modernității. O sursă bistrițeană redescoperită
Konrad G. GÜNDISCH, Adinel Ciprian DINCĂ
PDF
rezumat
95-106
Locuri de adeverire din spațiul transilvan (secolele XIII-XVI). Studiu de caz: conventul premonstratens din Dealul Orăzii
Lidia GROSS
PDF
rezumat
107-147
Activitatea Ordinului Fraților Minori în Transilvania (sec. XIII-XVI). Ediții de documente și surse inedite
Ioana Terezia POP
PDF
rezumat
149-157
Predica medievală între oralitate și scris. Abordări metodologice și perspective transilvănene
Paula COTOI
PDF
rezumat
159-174
Patru invitații la prima liturghie a episcopului Franciscus Várdai
Mihai KOVÁCS
PDF
rezumat
175-182
Contextul și cronologia schimbării sigiliului conventual al abației benedictine de la Cluj-Mănăștur la finele secolului al XIV-lea
Alexandru ȘTEFAN
PDF
rezumat
183-189
HIDRONOMIE ȘI ANTROPONIMIEPagini
Antroponimia românilor din conscripția de la Rășinari (1754-1755). Aspecte generale
Victor V. VIZAUER
PDF
rezumat
193-204
Hidronomele Transilvaniei medievale: secolele XIII-XV
Alexandra-Ioana CHIRA
PDF
rezumat
205-213
RAPORTURILE JURIDICE CIVILE. RETROSPECTIVE ISTORICEPagini
Practici judiciare în Transilvania voievodală – împăcarea părților, juzii împăciuitori
Susana ANDEA
PDF
rezumat
217-227
Quarta filialis și familia nobiliară de Geoagiu – un proces pentru moștenirea feminină la începutul secolului al XV-lea
Maria FRÎNC
PDF
rezumat
229-240
Povestea lui Cristoferus: un aurar brașovean de la începutul secolului al XVI-lea
Lidia GROSS
PDF
rezumat
241-249
Din practicile juridice de la Rășinari: „Jus Valachicum” în două ascultări de martori (1738 și 1776-1777)
Ela COSMA
PDF
rezumat
251-289
Condicile și administrarea justiției în Țara Românească în secolul al XVIII-lea
Mihai OLARU
PDF
rezumat
291-300

Go TOP