Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Cuprinsul ANUARULUI Nr. LIX din 2020Go TOP
MEDIEVALIA
LIDIA GROSSPatronaj și pietate în Bistrița medievală (secolele XV-XVI) PDF
rezumat
IULIAN MIHAI DAMIANPrimele gramatici grecești din Transilvania (jumătatea secolului al XVI-lea) PDF
rezumat
CULTURĂ, SOCIETATE, IDEOLOGII, MENTALITĂȚI
ȘERBAN TURCUȘIancu de Hunedoara ca simbol politico-ideologic pentru doctrina interbelică a Coroanei maghiare PDF
rezumat
ANDREI SABIN FAURÎntre liberalism și conservatorism: considerații asupra opțiunilor ideologice ale lui George Barițiu PDF
rezumat
PATRIZIO TREQUATTRINILa Grande Romania secondo il „Corriere della Sera” negli anni tra il 1920 e il 1925 PDF
rezumat
CRISTINA TUDORRepere ale conduitei statului în relația cu arta religioasă ortodoxă. Cazul Banatului PDF
rezumat
MIHAELA BEDECEANIstorie și cultură germană în fondul de carte al Bibliotecii Institutului de Istorie din Cluj-Napoca în perioada interbelică PDF
rezumat
ADMINISTRAȚIE, EDUCAȚIE, ELITE
SUSANA ANDEAProceduri judiciare și actul scris. Ascultările de persoane din Transilvania medievală și premodernă PDF
rezumat
NINO DELIĆ„Vlachs” in the Census of the Metropolitanate of Karlovici in 1821: Arad, Timișoara and Vršac Eparchies PDF
rezumat
LORÁND MÁDLYCurtea Supremă Provincială a Transilvaniei (Tribunalul Suprem Provincial): o odisee a reorganizării sistemului judecătoresc (1861-1867) PDF
rezumat
CECILIA CÂRJA, IOAN CÂRJAClerul local greco-catolic din Arhidieceza Blajului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: trasee formative și coordonate ale carierei ecleziastice PDF
rezumat
CORNELIU PINTILESCUFetișizarea siguranței statului, starea de asediu și ascensiunea autoritarismului în România interbelică PDF
rezumat
ISTORIE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ
IOSIF MARIN BALOGAspecte privind evoluția salariilor și a veniturilor reale în Transilvania (1850-1914) PDF
rezumat
MARIA ALEXANDRA PANTEAImplicarea Institutului de Credit și Economii „Victoria” din Arad în problemele societății românești (1900-1914) PDF
rezumat
MARIUS VASILE LUPSifilisul în discursul eugenic din Transilvania, 1918-1948 PDF
rezumat
ISTORIA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
HADRIAN GORUNRomânia și Marele Război: realism, balansare și aliniere. O perspectivă teoretică PDF
rezumat
EMANUEL COPILAȘO analiză comparativă a perspectivelor occidentală, sovietică și comunistă locală referitoare la procesul de sovietizare a României, 1944-1947 PDF
rezumat
VERONICA TURCUȘO cordială relație diplomatică: Lucrețiu Pătrășcanu ‒ Renato Bova Scoppa, ministrul Italiei la București PDF
rezumat
MARA MĂRGINEANUProvocări globale, răspunsuri românești: cooperarea României cu Națiunile Unite privind reglementările muncii industriale în anii 1970 PDF
rezumat
RESTITUIRI DOCUMENTARE
ADINEL DINCĂScrisori private din Transilvania medievală în context local și european PDF
rezumat
OPINII
NICOLETA HEGHEDŰSUniune sau contopire ? Problema „specificului ardelean” în polemica din presa clujeană privind concretizarea unirii Transilvaniei cu Ungaria (1866-1870) PDF
rezumat
NICOLETA STAN-TURCANUSprijinul acordat de Dimitrie A. Sturdza tinerilor cercetători PDF
rezumat
FERENC VINCZECâteva considerații despre receptarea literaturii germane din România în literatura maghiară PDF
rezumat
RECENZII
Recenzii PDF
NOTE DE LECTURĂ
Note de lectură PDF
CRONICA VIEȚII ȘTIINȚIFICE
Cronica vieții științifice PDF
IN MEMORIAM
Keith Hitchins PDF