Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Cuprinsul ANUARULUI Nr. XLII din 2003Academicianul DAN BERINDEI la împlinirea vârstei de 80 de ani
PaginaFişier
Nicolae EDROIUO viaţă de om în slujba istoriei11
htm
Dorina N. RUSUBibliografia operei 17htm
Simpozion GEORGE BARIŢ - 23 mai 2003
Camil MUREŞANUEuropeanul George Bariţ51htm
Iulian VĂCĂRELGeorge Bariţ despre servituţile populaţiei rurale şi povara fiscalităţii în Transilvania57htm
Victor AXENCIUCLegăturile economice dintre Transilvania şi celelalte provincii româneşti în secolul XIX65htm
Gheorghe POPESCUAspecte demografice în gândirea economică bariţiană71htm
Gelu NEAMŢUUn destin istoriografic împlinit: George Bariţ79htm
Remus CÂMPEANUGeorge Bariţ despre întemeierea Bisericii Române Unite83htm
Mircea POPAGeorge Bariţ - călătorul89htm
Ioan CHINDRIŞEpistolierul George Bariţ101htm
Gheorghe NAGHICorespondenţa lui Ioan Boroş cu George Bariţ (1879-1883)121htm
Omagiu lui ŞTEFAN PASCU
Camil MUREŞANUIn memoriam143htm
Sorina BOLOVAN, Ioan BOLOVANŞtefan Pascu şi demografia istorică în România145htm
Nicolae EDROIUCercetarea istorică privind Voievodatul Transilvaniei155htm
Lidia GROSSConfreria capitlului de Sibiu161htm
Ioan CHINDRIŞIoan Bob şi Biblia de la Blaj din 1795171htm
Ioan CHINDRIŞGheorghe Şincai între literaturile română şi maghiară179htm
Susana ANDEA, Avram ANDEAÎnzestrarea cu arme şi organizarea militară a haiducilor lui Pintea. Anchetele oficiale din 1700-1701189htm
Ileana CĂZANComerţul austriac la Gurile Dunării. Primele tentative. 1768-1791205htm
Gheorghe PLATONNaţiune şi mişcare naţională în primele decenii ale secolului al XIX-lea221htm
Dan BERINDEIManualele de istorie între educaţie naţională şi educaţie europeană241htm
Remus CÂMPEANUPerspectiva lui Simion Bărnuţiu asupra Unirii religioase a românilor din Transilvania cu Biserica Romei251htm
Tedodor PAVELLaic şi ecleziastic în revoluţiile paşoptiste din Europa Centralăhtm
Nicolae BOCŞAN, Rudolf GRÄFDin memorialistica revoluţiei de la 1848269htm
Liviu BOTEZANAcţiuni ale ţărănimii din comitatul Cluj pentru desfiinţarea iobăgiei în primăvara anului 1848281htm
Gelu NEAMŢU3/15 mai 1848 văzut din perspectiva fiecărui deceniu de până la Unire (1858-1918)297htm
Ioan-Silviu NISTORClarificări privind împrejurările şi locul în care a decedat Avram Iancu301htm
Stelian MÂNDRUŢDinamica electoral-politică în Transilvania între anii 1806 şi 1910313htm
Cornel SIGMIREANStudenţii Academiei de Teologie din Blaj între anii 1806 şi 1911325htm
Attila VARGAPentru o istorie a Banatului în secolul al XIX-lea. Comitatele Caraş şi Severin între era liberală şi unificarea din anul 1880335htm
Dorina N. RUSUTransilvania şi Academia Română345htm
Dumitru SUCIUPronunciamentul de la Blaj şi impactul său asupra evoluţiei programelor şi tacticilor mişcării naţionale româneşti din Transilvania355htm
Dumitru VITCUSemnificaţia politică a unui act de cultură (Un episod din istoria Bibliotecii "Corvina")373htm
Daniela BUŞĂInvestiţiile străine de capital în economia României la începutul secolului XX379htm
Dorin GOŢIAAbatele Zavoral şi răniţii români de la Strahov393htm
Vasile CIOBANUActivitatea diplomatică a lui Alexandru Vaida Voevod la Paris (1918)401htm
GYÉMÁNT LadislauIdeea europeană la sfârşitul primului război mondial407htm
Lucian NASTASĂGeneza a două universităţi în Clujul multicultural (1944-1945)419htm
Alexandru ROZIoan Flueraş, un lider social-democrat mort în închisorile Comuniste453htm
Miodrag MILINTitoismul la graniţa româno-iugoslavă457htm
CRONICA
Eveniment editorial academic - Tratatul de Istoria Românilor477
Indici de vizibilitate ai Institutului de Istorie "George Bariţ" - Departamentul ISTORIE 478htm

Go TOP