Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Cuprinsul ANUARULUI Nr. XLI din 2002STUDII
PaginaFişier
Lidia GROSSOrdinul şi Confreria Sfântului Spirit în Transilvania9
htm
Susana ANDEA, Avram ANDEAHabitat şi întemeieri de sate îndistrictul Rodnei în secolele XVI-XVII: Vărarea şi Găureni25htm
Liviu BOTEZANImportanţa conscripţiei czirákyene pentru studierea sesiilor iobăgeşti şi a obligaţiilor ţăranilor aserviţi din Transilvania între 1820-184841htm
Gheorghe PLATONŢărănimea română în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sentiment identitar şi conştiinţă naţională85htm
Gelu NEAMŢUMaghiari alături de Revoluţia română de la 1848-1849 din Transilvania97htm
György SPIRAKossuth şi grănicerii români reîntorşi de pe râul Vág în toamna anului 1848127htm
Stelian MÂNDRUŢPartidele maghiare în viaţa politică a Transilvaniei (1867-1919)145htm
Ludovic BÁTHORYModernizarea industriei miniere şi Metalurgice din ţările Europei Centrale în perioada interbelică171htm
Ottmar TRAŞCĂBombardamentele anglo-americane asupra României, aprilie-august 1944. Percepţii germane şi maghiare 191htm
Silviu G. TOTELECANRegiunea Munţilor Apuseni211htm
CONTRIBUŢII
Lidia GROSSCompletare la "Calendarul Sărbătorilor Catolice" ce apar în documentele medievale privitoare la Transilvania223htm
Anton DÖRNERCâmpul Pâinii într-un manuscris din veacul al XIX-lea 225htm
Dorin-Ioan RUSZunftwappen und zeichen in der Sammlung des Mühlbacher Museums231htm
Ioan CHINDRIŞCel mai vechi şematism românesc cunoscut: Oradea, 1813235htm
Ioana BOTEZANCorespondenţa lui Aaron Florian şi Simion Mihali cu Timotei Cipariu261htm
Lorand MÁDLYAspecte ale atentatului din 18 februarie 1853 contra împăratului Francisc Iosif 293htm
Eugen GLÜCKRomânia văzută de presa vieneză în anul 1866317htm
Ela COSMADocumente privind minele de la Borşa323htm
OPINII ŞI INTERPRETĂRI
Remus CÂMPEANUO etapă ascendentă în istoriografia unirii religioase: opera lui Aloisie Tăutu347htm
Gheorghe GORUNDimensiunile violenţelor din mediul ţărănesc transilvănean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea355htm
Klára PAPPPrestaţii iobăgeşti în comitatul Bihor în perioada reglementării urbariale361htm
Attila VARGAImaginea Conciliului Vatican I în presa maghiară ardeleană369htm
Camil MUREŞANULaicism şi religiozitate în cultura română interbelică379htm
Mihály FÜLÖPL'identité européenne des petits Etats d'Europe centrale et orientale385htm
GYÉMÁNT LadislauSub patru dictaturi. Zece ani din viaţa unei comunităţi evreieşti din Transilvania. Alba Iulia 1940-1950393htm
RECENZII. NOTE BIBLIOGRAFICE
Conţinut Recenzii şi Note bibliografice405
CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE
Lista cărţilor sosite la redacţie435
CRONICĂ
Conţinutul Cronicii441
NECROLOG
Ioan CICALĂ447

Go TOP