Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Cuprinsul ANUARULUI Nr. XL din 2001AUTORARTICOLPAGINA
Acad. Camil MUREŞANUGândirea politică a lui Eminescu9
STUDII ŞI ARTICOLE
Veronica TURCUŞInflusso dell'architettura cistercense sull'edilizia non-appartenente all'ordine. II caso italiano15
Susana ANDEAOficialităţile ardelene, Constantin Brâncoveanu şi mişcarea lui Pintea (1699)27
Eugen GLÜCKMişcarea lui Petru Seghedinaţ din zona Mureşului de Jos (1735)37
Ela COSMAIluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania63
Gelu NEAMŢUUnele aspecte privind imaginea lui Lajos Kossuth din perioada emigraţiei, reflectate în presa românească ardeleană71
Dumitru GAROAFĂRefugiaţi transilvăneni în judeţul Vâlcea în timpul Revoluţiei de la 1848-184979
Simion RETEGANConferinţa naţională românească de la Sibiu din 186387
Anton DÖRNERAdministraţia Transilvaniei din perioada anilor 1867-1876105
Liviu BOTEZANÎnceputul activităţii politice a lui Vasile Lucaciu123
Simion COSTEAReacţia Germaniei la proiectul Briand de uniune europeană (1929-1931)141
Ottmar TRAŞCĂImpactul problemei Transilvaniei asupra colaborării militare româno-germane, 1941-1944155
Şerban TURCUŞI romeni nella dimensione ecclesiologica della Santa Sede da Pio XI a Paolo VI185
Gheorghe IANCUAspecte din procesul colectivizării agriculturii în România (1949-1960)205
Ionuţ ISACAspecte ale istoriei filosofiei moderne şi contemporane în viziunea lui Constantin Micu231
DOCUMENTAR. MISCELLANEA
Daniela MÂRZAImaginea învăţătorului bănăţean reflectată în circularele şcolare. Studiu de caz: protocolul de circulare al satului Moraviţa (Banat) 1819-1859255
Ioan CHINDRIS, Vasile RUS, Raportul cancelariei Aulice a Transilvaniei despre Adunarea Naţională de la 3/15 mai 1848265
Gelu NEAMŢUPersecuţii şi abuzuri împotriva unor preoţi ortodocşi din Transilvania în vara anului 1848277
Mihaela COSMARefugiaţii transilvani în Muntenia la 1849291
Stelian MÂNDRUŢReceptarea alterităţii în dialogul epistolar dintre istoricii Ioan Lupaş, Gyula Szekfû şi Dávid Angyal (1914-1918)303
Liviu ŢÂRĂUIuliu Maniu şi Constantin I.C. Brătianu, comemoraţi la Istanbul, ianuarie 1956327
OPINII. DISCUŢII
Ioan-Aurel POPEuropa Centrală - între hegemonii şi rivalităţi341
Aurel RĂDUŢIUDiplome maramureşene. Consideraţii la o sută de ani de la ediare351
Lidia GROSSDicţionarul istoric - reflexie a "rigorii şi maturităţii unei istoriografii"361
Mihály FÜLÖPUne mémoire éclipsée par la Guerre froide: le reglement de paix en Europe369
RECENZII. NOTE BIBLIOGRAFICE
Conţinut Recenzii şi Note bibliografice379
CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE
Lista cărţilor sosite la redacţie421

Go TOP